GAP SOSYAL INVEST PROJE BAŞVURU SÜRECİ TAMAMLANDI

Standard Post with Image

GAP SOSYAL INVEST PROJE BAŞVURU SÜRECİ TAMAMLANDI

Kamu, STK, üniversiteler ile özel sektör ortaklığında gerçekleşebilecek projelere ilişkin bir proje havuzunun oluşturulması amacıyla, 3-31 Ocak 2022 tarihleri arasında www.gapsosyalinvest.org web sitesi üzerinden proje teklif çağrısına çıkılarak ve bölgedeki paydaşların özel sektör iş birliğinde uygulamayı planladığı proje başvuruları kabul edildi. 

Proje başvurularında; 11. Ulusal Kalkınma Planı, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve GAP Bölge Kalkınma Planı gibi üst dokümanların hedefleri ve GAP Bölgesi’nin ihtiyaç ve öncelikleri gözetildi.

Yenilikçi, katılımcı yaklaşımlar kullanan, sürdürülebilir, tekrarlanabilir ve çoğaltılabilir projelere öncelik verilen programda 106 proje başvurusu alındı.