HAKKIMIZDA

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 30 yılı aşkın süredir yürüttüğü çalışmalarda, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)’ni bir bölgesel sürdürülebilir insani gelişme projesi olarak ele almakta ve insanı kalkınmanın odağına yerleştirmektedir. Bu çerçevede GAP’ın hedefi salt ekonomik büyüme olarak görülmeyip, Bölge insanının yaşam kalitesinin yükseltilmesi olarak ele alınmaktadır. Bu hedefe ulaşmak, GAP’ı bir sosyal dönüşüm projesi olarak görmeyi ve bu dönüşümü gerçekleştirirken toplum katılımı, kalkınmada eşitlik, adillik ve insan kaynaklarının geliştirilmesi ilkelerine bağlılığı gerektirmektedir.

İdare, 1990’lı yılların başından bu yana, Bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına yönelik araştırma, planlama, projelendirme ve uygulamalar yapmakta; kamu-sivil toplum-üniversiteler ile özel sektör arasında işbirliği kültürünün oluşmasına katkı yapacak çalışmalar gerçekleştirmekte; ulusal ve uluslararası donör kuruluşlar ve özel sektör kuruluşlarının finansman desteği ile projeler yürütmektedir.

Bu bakış açısı ile GAP İdaresi Başkanlığı, sosyal, kültürel, ekonomik, çevresel vb. sosyo-ekonomik sorun alanlarına çözüm sunacak yenilikçi özel sektör yaklaşımlarının GAP Bölgesi’ndeki kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler tarafından da benimsenmesi, uygulanması ve işbirliklerinin geliştirilmesinin kalkınma sürecine ivme kazandıracağını düşünmektedir.

SOSYAL INVEST NEDİR ?

Bu platform; Kurumsal sosyal sorumluluk projelerine kaynak ayıran/ayırma potansiyeli olan ve doğru proje ortağını arayan özel sektör kuruluşları ile GAP Bölgesi’nde faaliyet gösterdikleri alanlarda uzmanlığa sahip ve faaliyetlerine destek arayan kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişimi ve iş birliğini artırmayı amaçlayan bir etkileşim platformudur.

GAP İdaresi Başkanlığı tarafından 2021 yılında, “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri aracılığıyla Kamu, STK, Üniversiteler ile Özel Sektör Arasında İşbirliklerinin Artırılması Projesi” uygulanmaya başlanmıştır.

Proje kapsamında hayata geçirilen Sosyal Invest WEB Portalı aracılığıyla; Kamu, STK, Üniversiteler ile Özel Sektör ortaklığında gerçekleşebilecek projelere ilişkin bir proje havuzunun oluşturulması ve iş birliği platformunun kurulması amaçlanmaktadır.

TEMEL İLKELERİMİZ

GAP İdaresi uzun yıllara dayanan bölge ve proje deneyimi ile sosyal-ekonomik gelişme alanında birçok proje yürütmüştür. GAP İdaresi’nin sosyal invest platformu üzerinden destekleyeceği proje ve faaliyetlerinde temel aldığı ilkeler şunlardır:

 • Katılımcılık
 • Kapsayıcılık
 • Sürdürülebilirlik
 • Verimlilik
 • İnsan odaklılık
 • Entegre yaklaşım
 • Yenilikçilik
 • Çevreye duyarlılık
 • Kültürel değerlere duyarlılık
 • Evrensel değerlere uyumluluk
 • Erişilebilirlik
 • İşbirliğine açıklık
 • Çözüm odaklılık
 • Dışa açıklık
 • Adillik
 • Saydamlık

NELER HEDEFLİYORUZ ?

 • Kamu, STK, üniversiteler ile özel sektör arasında işbirliklerinin artırılması
 • GAP Bölgesi’ndeki sosyal, kültürel, ekonomik, çevresel vb. sorun alanlarının çözümüne kurumsal sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla katkı sunulması,
 • GAP Bölgesi’nde faaliyet gösteren kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarında özel sektörle işbirliğinin önemi, özel sektör fonları ve yenilikçi uygulamaları konusunda farkındalık oluşturulması
 • GAP Bölgesi’ndeki Kamu, STK ve Üniversitelerin teknik, idari ve kurumsal kapasitelerinin güçlenmesine katkı sunulması,