Sıkça Sorulan Sorular

Platformumuz ile ilgili akla gelen soruları sizler için cevapladık:

İçerikler gelen sorulara göre güncellenecektir.

Sorular ve Cevapları (7)

Sosyal Invest Platformu Nedir ?
GAP İdaresi Başkanlığı tarafından 2021 yılında, “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri aracılığıyla Kamu, STK, Üniversiteler ile Özel Sektör Arasında İşbirliklerinin Artırılması Projesi” uygulanmaya başlanmıştır. Proje kapsamında hayata geçirilen Sosyal Invest WEB Portalı aracılığıyla; Kamu, STK, Üniversiteler ile Özel Sektör ortaklığında gerçekleşebilecek projelere ilişkin bir proje havuzunun oluşturulması ve iş birliği platformunun kurulması amaçlanmaktadır. Sosyal Invest, kurumsal sosyal sorumluluk projelerine kaynak ayıran/ayırma potansiyeli olan ve doğru proje ortağını arayan özel sektör kuruluşları ile GAP Bölgesi’nde faaliyet gösterdikleri alanlarda uzmanlığa sahip ve faaliyetlerine destek arayan kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişimi ve iş birliğini artırmayı amaçlayan bir etkileşim platformudur.
Projenin Amacı Nedir ?
GAP Bölgesi’nde kurumsal sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla Kamu-STK-Üniversiteler ile Özel Sektör arasında işbirliklerini artırmak, sosyal, kültürel, ekonomik, çevresel vb. sosyo-ekonomik sorun alanlarına çözüm sunacak yenilikçi özel sektör yaklaşımlarını ve fonlarını Bölgeye çekmektir.
Kimler proje başvurusu yapabilir?
GAP Bölgesi’nde 9 İlde (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak) faaliyet gösteren kamu kurumu, üniversite, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları proje başvurusunda bulunabilirler.
Başvurusu yapılan projelere kimler destek verebilir?
Türkiye’de faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları destek verebilir.
Proje başvuru ve takip süreci nasıl gerçekleşecek?
• Uygun başvuru kriterlerini sağlayan kuruluşlar projelerini sunar.
• GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı değerlendirme komitesi projenin uygunluğunu değerlendirir.
• Onaylanan projeler web sitesinde modül üzerinden yayınlanır.
• GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, özel sektör kuruluşlarına projeleri tanıtır ve desteklenmesi için çaba gösterir.
• Desteklenen projelerin koordinasyonu ve takibi GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yapılır.
Proje Destek Miktarı ve Türü ne kadardır?
Destekçi özel sektör kuruluşu, proje başvurularında belirtilen bütçenin tamamını veya bir kısmını, proje içeriğine bağlı olarak ayni veya nakdi olarak karşılayabilir.
Proje başvuruları ile ilgili değerlendirmeler ne zaman ve nereden duyurulacaktır?
Olumlu/olumsuz değerlendirmelere ilişkin başvuru sahibi bilgilendirilir.