ÖZEL SEKTÖR İÇİN FIRSATLAR

Bölgesel hizmet sunma fırsatı
Bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma hedeflerine katkı sunma fırsatı
GAP Bölgesi kapsamında bulunan illerde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile çalışma fırsatı
Kamusal hizmetin nitelik ve niceliğinin gelişmesine katkı sunma fırsatı
Katılımcı, sürdürülebilir ve cinsiyet dengesini gözeten projelerde yer alma fırsatı
Yerel ihtiyaçlar temelinde hazırlanan projelerde yer alma fırsatı
Toplum temelli hizmet sunma fırsatı
Çarpan etkisi yüksek sosyal fayda yaratma fırsatı
Toplumun değişen ihtiyaçlarına GAP iş birliği ile cevap verme fırsatı

YEREL KURUMLAR İÇİN FIRSATLAR

Kamusal kaynakları etkin kullanma fırsatı
Özel sektör kaynaklarını harekete geçirme fırsatı
Özel sektör bakış açısının da dahil olduğu bir yaklaşım ile toplumsal ihtiyaçları karşılayacak hizmet üretme fırsatı
Yenilikçi yaklaşımları yerel düzeyde taşıma fırsatı
Kamu-özel sektör iş birliği kültürünün oluşmasına katkı sunma fırsatı
Çarpan etkisi yüksek sosyal fayda yaratma fırsatı
Toplumun değişen ihtiyaçlarına özel sektör iş birliği ile daha etkin cevap verme fırsatı
Kamusal hizmetin nitelik ve niceliğinin gelişmesine katkı sunma fırsatı